Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Cần cơ chế huy động vàng, ngoại tệ trong dân

Phát biểu tại Hội nghị ngành kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, trong năm 2021, bối cảnh thế giới còn nhiều bất định do tác động của đại dịch Covid-19. Căng thẳng địa chính trị, cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia dự báo sẽ ngày càng gay gắt. Nhiều quốc gia đang có mức thâm hụt ngân sách và nợ công cao, làm gia tăng rủi ro, có thể dẫn tới khủng hoảng tài chính, nợ công trong tương lai.

</p> <p>Thế và lực của nước ta mặc dù đã lớn mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình vẫn còn hiện hữu. Các vấn đề xã hội gây áp lực lớn đến phát triển, như già hoá dân số, chênh lệch giàu – nghèo, nhất là Việt Nam được dự báo là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, nước biển dâng.</p> <p>Do đó, chúng ta nhất thiết phải hành động ngay, mạnh mẽ và quyết liệt để không bỏ lỡ các cơ hội, dù là nhỏ nhất. </p> <p>Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nêu ra một số nhiệm vụ chủ yếu cho năm 2021: Thứ nhất, phải thay đổi tư duy quản lý từ chủ yếu là kiểm soát, cho phép (tiền kiểm) sang chủ yếu phục vụ thúc đẩy phát triển (hậu kiểm). <b>Có cơ chế bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. </b>Đại dịch Covid-19 khó khăn nhưng cũng mang đến cơ hội cho Việt Nam nắm lấy để bứt phá và trỗi dậy khi các cấu trúc kinh tế (sản xuất, thương mại, đầu tư…) và trật tự thế giới sẽ có sự điều chỉnh và thay đổi sâu sắc. </p> <p>Chúng ta phải có các quyết sách đúng đắn và kịp thời, vì thời gian luôn là vàng và cũng là kẻ thù của chúng ta. Muốn đi nhanh, cần phải chọn được con đường đi đúng. <b>Mọi chính sách phải xoay quanh hoặc hướng tới hạnh phúc của người dân vì người dân vừa là chủ thể vừa là mục tiêu để hướng tới. </b>Không thể một lần nữa lại đứng ngoài hoặc đi sau, đi theo một cuộc chơi mới, sân chơi mới sắp diễn ra. Tranh thủ tận dụng nguồn lực con người để phát triển đất nước, nhất là trong giai đoạn dân số vàng, trước khi chuyển sang giai đoạn già hóa dân số. </p> <p>Thứ hai, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng,thúc đẩy khởi nghiệp, trọng tâm là xây dựng và đưa vào hoạt động Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, các trung tâm ở 3 thành phố lớn là Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.</p> <p>Thứ ba, nghiên cứu các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam làm sao để trở thành động lực cho tăng trưởng và phát triển; hoàn thiện thể chế để tiếp tục thúc đẩy, cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp hơn nữa, định hướng trong thời gian tới nên tập trung vào đâu? </p> <p>Rà soát doanh nghiệp FDI đánh giá tuân thủ pháp luật, nhất là bảo vệ môi trường, chống chuyển giá,<b> thận trọng khi xem xét các dự án về luyện thép, nhiệt điện, nhôm.</b> Rà soát lại các ưu tiên, ưu đãi cho các doanh FDI, đặc biệt là đối với doanh nghiệp có công nghệ thấp, tốn diện tích, tiêu hao năng lượng cao, rủi ro môi trường và các doanh nghiệp không có kế hoạch gắn kết lâu dài tại Việt Nam; thay đổi chính sách ưu đãi, chỉ tập trung cho những doanh nghiệp công nghệ cao có chuyển giao công nghệ, gắn kết với doanh nghiệp trong nước. Chủ động thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ, bảo vệ môi trường và đổi mới sáng tạo là tiêu chí đánh giá chủ yếu.</p> <p>Thứ tư, tái cơ cấu danh mục tài sản công, tăng nguồn lực cho đầu tư kết cấu hạ tầng, chuyển một số dự án PPP sang sử dụng vốn đầu tư công. Sử dụng nguồn vốn cổ phần hóa tập trung cho đầu tư phát triển, đặc biệt là các dự án quan trọng quốc gia. </p> <p>Phát hành trái phiếu Chính phủ cho một số dự án lớn không thể thu hút vốn đầu tư tư nhân. Có cơ chế khuyến khích khu vực tư nhân đầu tư các dự án đô thị thông minh, bao gồm cơ cấu lại các đô thị cũ. Có cơ chế khuyến khích để huy động nguồn lực trong dân, nhất là vàng, ngoại tệ (như vay tương đương ODA). Có cơ chế thúc đẩy giải ngân vốn ODA đã cam kết.</p> <p>Cuối cùng, “Việt Nam đang có trong tay cơ hội “có một không hai” để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, đó là “thời kỳ dân số vàng”. Phải tận dụng nhanh nhất cơ hội này cho phát triển, vì nếu không ta sẽ phải đối mặt với xu hướng già hóa dân số và thực trạng “già trước khi giàu”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh. </p> </div> </p> </div> </div> </article> <div id="comments" class="comments-area"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">Trả lời <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/bo-truong-nguyen-chi-dung-can-co-che-huy-dong-vang-ngoai-te-trong-dan/#respond" style="display:none;">Hủy</a></small></h3><form action="https://storeceramics.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate><p class="comment-notes"><span id="email-notes">Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.</span> Các trường bắt buộc được đánh dấu <span class="required">*</span></p><p class="comment-form-comment"><label for="comment">Bình luận</label> <textarea id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" maxlength="65525" required="required"></textarea></p><p class="comment-form-author"><label for="author">Tên <span class="required">*</span></label> <input id="author" name="author" type="text" value="" size="30" maxlength="245" required='required' /></p> <p class="comment-form-email"><label for="email">Email <span class="required">*</span></label> <input id="email" name="email" type="email" value="" size="30" maxlength="100" aria-describedby="email-notes" required='required' /></p> <p class="comment-form-url"><label for="url">Trang web</label> <input id="url" name="url" type="url" value="" size="30" maxlength="200" /></p> <p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /> <label for="wp-comment-cookies-consent">Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.</label></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Phản hồi" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='6207' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p></form> </div><!-- #respond --> </div> </div> <div class="post-sidebar large-3 col"> <div id="secondary" class="widget-area " role="complementary"> <aside id="text-2" class="widget widget_text"> <div class="textwidget"><div id="contactwidget-2" class="widget widget_contact"> <h3 class="kontak" style="background-color: #e9ecee;"><span style="color: #3e4548;">Thông tin liên hệ</span></h3> <div class="kontak textwidget clearfix"> <ul> <li class="address"> <h4><a href="#">Khu vực Hà Nội</a></h4> <p>Email: <a href="mailto:cuongnn@storeceramics.com">cuongnn@storeceramics.com</a></p> <p>Hotline: <span style="font-weight: bold; color: red;">Mr Cường 0938176536</span></p> <p>Địa chỉ: Khôn Thôn, Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội</li> <li class="address"> <h4><a href="#">Khu vực HCM</a></h4> <p>Hotline: <span style="font-weight: bold; color: red;">Mr Cường 0938176536</span></p> <p>Địa chỉ:</li> </ul> </div> </div> </div> </aside><aside id="related-posts-by-taxonomy-3" class="widget related_posts_by_taxonomy"> <div id='rpbt-related-gallery-1' class='gallery related-gallery related-galleryid-6207 gallery-columns-1 gallery-size-medium'><figure class='gallery-item' role='group' aria-label='Vàng trong nước tụt giá theo thế giới, USD tự do tăng mạnh'> <div class='gallery-icon landscape'> <a href='https://storeceramics.com/vang-trong-nuoc-tut-gia-theo-the-gioi-usd-tu-do-tang-manh/'><img width="300" height="145" src="https://storeceramics.com/wp-content/uploads/2021/02/270a579236-300x145.jpeg" class="attachment-medium size-medium" alt="" loading="lazy" aria-describedby="rpbt-related-gallery-1-6965" srcset="https://storeceramics.com/wp-content/uploads/2021/02/270a579236-300x145.jpeg 300w, https://storeceramics.com/wp-content/uploads/2021/02/270a579236.jpeg 700w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a> </div> <figcaption class='wp-caption-text gallery-caption' id='rpbt-related-gallery-1-6965'> <a href="https://storeceramics.com/vang-trong-nuoc-tut-gia-theo-the-gioi-usd-tu-do-tang-manh/">Vàng trong nước tụt giá theo thế giới, USD tự do tăng mạnh</a> </figcaption></figure><figure class='gallery-item' role='group' aria-label='Trái phiếu Chính phủ tiếp tục “ế”'> <div class='gallery-icon landscape'> <a href='https://storeceramics.com/trai-phieu-chinh-phu-tiep-tuc-e/'><img width="300" height="244" src="https://storeceramics.com/wp-content/uploads/2021/02/5143ed0d04-300x244.png" class="attachment-medium size-medium" alt="" loading="lazy" aria-describedby="rpbt-related-gallery-1-6963" srcset="https://storeceramics.com/wp-content/uploads/2021/02/5143ed0d04-300x244.png 300w, https://storeceramics.com/wp-content/uploads/2021/02/5143ed0d04.png 475w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a> </div> <figcaption class='wp-caption-text gallery-caption' id='rpbt-related-gallery-1-6963'> <a href="https://storeceramics.com/trai-phieu-chinh-phu-tiep-tuc-e/">Trái phiếu Chính phủ tiếp tục “ế”</a> </figcaption></figure><figure class='gallery-item' role='group' aria-label='Lo rủi ro tín dụng bất động sản'> <div class='gallery-icon landscape'> <a href='https://storeceramics.com/lo-rui-ro-tin-dung-bat-dong-san/'><img width="300" height="143" src="https://storeceramics.com/wp-content/uploads/2021/02/0aaabc1cd0-300x143.png" class="attachment-medium size-medium" alt="" loading="lazy" aria-describedby="rpbt-related-gallery-1-6959" srcset="https://storeceramics.com/wp-content/uploads/2021/02/0aaabc1cd0-300x143.png 300w, https://storeceramics.com/wp-content/uploads/2021/02/0aaabc1cd0.png 700w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a> </div> <figcaption class='wp-caption-text gallery-caption' id='rpbt-related-gallery-1-6959'> <a href="https://storeceramics.com/lo-rui-ro-tin-dung-bat-dong-san/">Lo rủi ro tín dụng bất động sản</a> </figcaption></figure><figure class='gallery-item' role='group' aria-label='Bitcoin lên 60.000 USD, khoản đầu tư của Tesla lãi hơn 1 tỷ USD trong 1 tháng'> <div class='gallery-icon landscape'> <a href='https://storeceramics.com/bitcoin-len-60-000-usd-khoan-dau-tu-cua-tesla-lai-hon-1-ty-usd-trong-1-thang/'><img width="300" height="138" src="https://storeceramics.com/wp-content/uploads/2021/02/9f4ef03b91-300x138.jpeg" class="attachment-medium size-medium" alt="" loading="lazy" aria-describedby="rpbt-related-gallery-1-6887" srcset="https://storeceramics.com/wp-content/uploads/2021/02/9f4ef03b91-300x138.jpeg 300w, https://storeceramics.com/wp-content/uploads/2021/02/9f4ef03b91.jpeg 700w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a> </div> <figcaption class='wp-caption-text gallery-caption' id='rpbt-related-gallery-1-6887'> <a href="https://storeceramics.com/bitcoin-len-60-000-usd-khoan-dau-tu-cua-tesla-lai-hon-1-ty-usd-trong-1-thang/">Bitcoin lên 60.000 USD, khoản đầu tư của Tesla lãi hơn 1 tỷ USD trong 1 tháng</a> </figcaption></figure><figure class='gallery-item' role='group' aria-label='Những yếu tố nào giúp duy trì mặt bằng lãi suất thấp năm 2021?'> <div class='gallery-icon landscape'> <a href='https://storeceramics.com/nhung-yeu-to-nao-giup-duy-tri-mat-bang-lai-suat-thap-nam-2021/'><img width="300" height="218" src="https://storeceramics.com/wp-content/uploads/2021/02/1b6a317171-300x218.jpeg" class="attachment-medium size-medium" alt="" loading="lazy" aria-describedby="rpbt-related-gallery-1-6881" srcset="https://storeceramics.com/wp-content/uploads/2021/02/1b6a317171-300x218.jpeg 300w, https://storeceramics.com/wp-content/uploads/2021/02/1b6a317171.jpeg 415w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a> </div> <figcaption class='wp-caption-text gallery-caption' id='rpbt-related-gallery-1-6881'> <a href="https://storeceramics.com/nhung-yeu-to-nao-giup-duy-tri-mat-bang-lai-suat-thap-nam-2021/">Những yếu tố nào giúp duy trì mặt bằng lãi suất thấp năm 2021?</a> </figcaption></figure> </div> </aside> <aside id="flatsome_recent_posts-2" class="widget flatsome_recent_posts"> <span class="widget-title "><span>Recent Posts</span></span><div class="is-divider small"></div> <ul> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-square"> <div class="badge-inner bg-fill" style="background: url(https://storeceramics.com/wp-content/uploads/2021/02/d414e1fb4a-150x150.jpeg); border:0;"> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://storeceramics.com/ha-noi-quy-hoach-phan-khu-song-hong-bao-phu-dien-tich-11-000-ha/" title="Hà Nội quy hoạch phân khu sông Hồng bao phủ diện tích 11.000 ha">Hà Nội quy hoạch phân khu sông Hồng bao phủ diện tích 11.000 ha</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://storeceramics.com/ha-noi-quy-hoach-phan-khu-song-hong-bao-phu-dien-tich-11-000-ha/#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-square"> <div class="badge-inner bg-fill" style="background: url(https://storeceramics.com/wp-content/uploads/2021/02/270a579236-150x150.jpeg); border:0;"> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://storeceramics.com/vang-trong-nuoc-tut-gia-theo-the-gioi-usd-tu-do-tang-manh/" title="Vàng trong nước tụt giá theo thế giới, USD tự do tăng mạnh">Vàng trong nước tụt giá theo thế giới, USD tự do tăng mạnh</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://storeceramics.com/vang-trong-nuoc-tut-gia-theo-the-gioi-usd-tu-do-tang-manh/#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-square"> <div class="badge-inner bg-fill" style="background: url(https://storeceramics.com/wp-content/uploads/2021/02/5143ed0d04-150x150.png); border:0;"> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://storeceramics.com/trai-phieu-chinh-phu-tiep-tuc-e/" title="Trái phiếu Chính phủ tiếp tục “ế”">Trái phiếu Chính phủ tiếp tục “ế”</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://storeceramics.com/trai-phieu-chinh-phu-tiep-tuc-e/#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-square"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">25</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th2</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://storeceramics.com/tin-dung-kho-but-toc-ngan-hang-van-tu-tin-vao-loi-nhuan-2021/" title="Tín dụng khó bứt tốc, ngân hàng vẫn tự tin vào lợi nhuận 2021">Tín dụng khó bứt tốc, ngân hàng vẫn tự tin vào lợi nhuận 2021</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://storeceramics.com/tin-dung-kho-but-toc-ngan-hang-van-tu-tin-vao-loi-nhuan-2021/#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-square"> <div class="badge-inner bg-fill" > <span class="post-date-day">25</span><br> <span class="post-date-month is-xsmall">Th2</span> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://storeceramics.com/canh-bao-chieu-chiem-doat-tien-hoan-thue-vat-cua-doanh-nghiep-ma/" title="Cảnh báo chiêu chiếm đoạt tiền hoàn thuế VAT của doanh nghiệp “ma”">Cảnh báo chiêu chiếm đoạt tiền hoàn thuế VAT của doanh nghiệp “ma”</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://storeceramics.com/canh-bao-chieu-chiem-doat-tien-hoan-thue-vat-cua-doanh-nghiep-ma/#respond"></a></span> </div> </div> </li> <li class="recent-blog-posts-li"> <div class="flex-row recent-blog-posts align-top pt-half pb-half"> <div class="flex-col mr-half"> <div class="badge post-date badge-square"> <div class="badge-inner bg-fill" style="background: url(https://storeceramics.com/wp-content/uploads/2021/02/0aaabc1cd0-150x150.png); border:0;"> </div> </div> </div> <div class="flex-col flex-grow"> <a href="https://storeceramics.com/lo-rui-ro-tin-dung-bat-dong-san/" title="Lo rủi ro tín dụng bất động sản">Lo rủi ro tín dụng bất động sản</a> <span class="post_comments op-7 block is-xsmall"><a href="https://storeceramics.com/lo-rui-ro-tin-dung-bat-dong-san/#respond"></a></span> </div> </div> </li> </ul> </aside><aside id="text-3" class="widget widget_text"><span class="widget-title "><span>Fanpage Facebook</span></span><div class="is-divider small"></div> <div class="textwidget"><p><iframe style="border: none; overflow: hidden;" src="https://www.facebook.com/plugins/page.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fstoreceramics%2F&tabs=timeline&width=250&height=350&small_header=false&adapt_container_width=true&hide_cover=false&show_facepile=true&appId=290434685664487" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p> </div> </aside></div> </div> </div> </div> </main> <footer id="footer" class="footer-wrapper"> <section class="section" id="section_1773109251"> <div class="bg section-bg fill bg-fill bg-loaded" > </div> <div class="section-content relative"> <div class="row" id="row-1204737758"> <div id="col-1295810069" class="col medium-4 large-4" > <div class="col-inner" > <div class="associate"> <h3 class="col-title"><span style="font-size: 85%; color: #000000;"><strong>Storeceramics là trang blog thông tin về vật liệu xây dựng chủ yếu về các dòng gạch men.</strong></span></h3> <p><span style="font-size: 80%; color: #333333;"><strong>Storeceramics</strong> với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành gạch men, chúng tôi chưa nghiên cứu và đưa tin các sản phẩm về gạch men trong nước và quốc tế có trên thị trường. Rất hận hạnh đem đến cho quý khách những thông tin tốt nhất hiện nay.</span></p> <ul> <li class="bullet-checkmark"><span style="font-size: 80%; color: #333333;">thông tin chính xác</span></li> <li class="bullet-checkmark"><span style="font-size: 80%; color: #333333;">cập nhật thường xuyên</span></li> </ul> </div> <a rel="noopener noreferrer" href="#" target="_blank" class="button primary is-small lowercase" style="border-radius:3px;"> <i class="icon-expand" ></i> <span>Xem chi tiết</span> </a> </div> </div> <div id="col-661554842" class="col medium-4 large-4" > <div class="col-inner" > <h4><span style="font-size: 100%;"><strong><span style="color: #000000;">Dịch vụ phân phối các dòng gạch ốp lát</span></strong></span></h4> <p><strong style="color: #333333; font-size: 80%;">Email:</strong><span style="color: #333333; font-size: 80%;"> cuongnn@storeceramics.com</span></p> <p><span style="color: #333333; font-size: 80%;"><strong>Sđt:</strong> <a href="tel: 0912074334">0912 074 334</a><br /><strong>Địa chỉ:</strong> Khôn Thôn, Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội</span></p> </div> </div> <div id="col-1171919971" class="col medium-4 small-12 large-4" > <div class="col-inner" > <h3><span style="font-size: 85%; color: #000000;">Bản đồ chỉ đường</span></h3> <p><iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1799.2030611144114!2d105.9083687569898!3d20.763453939207842!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135b65a38b93707%3A0x3eba21cfd4222fef!2zxJDDrG5oIGzDoG5nIE5naOG7hywgQUgxLCBNaW5oIEPGsOG7nW5nLCBUaMaw4budbmcgVMOtbiwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1597657491740!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe></p> <div id="gap-840856433" class="gap-element clearfix" style="display:block; height:auto;"> <style> #gap-840856433 { padding-top: 10px; } </style> </div> <div class="social-icons follow-icons full-width text-left" style="font-size:75%"><a href="#" target="_blank" data-label="Facebook" rel="noopener noreferrer nofollow" class="icon primary button circle facebook tooltip" title="Follow on Facebook"><i class="icon-facebook" ></i></a><a href="#" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" data-label="Instagram" class="icon primary button circle instagram tooltip" title="Follow on Instagram"><i class="icon-instagram" ></i></a><a href="#" target="_blank" data-label="Twitter" rel="noopener noreferrer nofollow" class="icon primary button circle twitter tooltip" title="Follow on Twitter"><i class="icon-twitter" ></i></a><a href="#" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow" data-label="YouTube" class="icon primary button circle youtube tooltip" title="Follow on YouTube"><i class="icon-youtube" ></i></a></div> </div> </div> </div> </div> <style> #section_1773109251 { padding-top: 20px; padding-bottom: 20px; background-color: rgb(255, 255, 255); } </style> </section> <div class="absolute-footer light medium-text-center text-center"> <div class="container clearfix"> <div class="footer-primary pull-left"> <div class="copyright-footer"> Giao diện tin tức của <a href="https://storeceramics.com" target="blank">Storeceramics</a> | Duy trì và phát triển bởi <a href="https://storeceramics.com" target="blank">Storeceramics</a> </br> </div> </div> </div> </div> <a href="#top" class="back-to-top button icon invert plain fixed bottom z-1 is-outline hide-for-medium circle" id="top-link"><i class="icon-angle-up" ></i></a> </footer> </div> <div id="main-menu" class="mobile-sidebar no-scrollbar mfp-hide"> <div class="sidebar-menu no-scrollbar "> <ul class="nav nav-sidebar nav-vertical nav-uppercase"> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-home menu-item-2843"><a href="https://storeceramics.com/">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-4207"><a href="https://storeceramics.com/tin-storeceramic/">Tin Storeceramic</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-2839"><a href="https://storeceramics.com/tin-the-gioi/">Tin Thế Giới</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-4205"><a href="https://storeceramics.com/tin-bat-dong-san/">Tin Bất Động Sản</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-4204"><a href="https://storeceramics.com/quy-hoach-kien-truc/">Quy Hoạch – Kiến Trúc</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-4206"><a href="https://storeceramics.com/tin-startup/">Tin StartUp</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent menu-item-2840"><a href="https://storeceramics.com/tin-tai-chinh/">Tin Tài Chính</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category menu-item-35"><a href="https://storeceramics.com/kien-thuc/">Kiến Thức</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-31"><a href="https://storeceramics.com/dang-ky-nhan-tin-html/">Liên hệ</a></li> </ul> </div> </div> <script type='text/javascript' src='https://storeceramics.com/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js?ver=7.4.4' id='wp-polyfill-js'></script> <script type='text/javascript' id='wp-polyfill-js-after'> ( 'fetch' in window ) || document.write( '<script src="https://storeceramics.com/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill-fetch.min.js?ver=3.0.0"></scr' + 'ipt>' );( document.contains ) || document.write( '<script src="https://storeceramics.com/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill-node-contains.min.js?ver=3.42.0"></scr' + 'ipt>' );( window.DOMRect ) || document.write( '<script src="https://storeceramics.com/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill-dom-rect.min.js?ver=3.42.0"></scr' + 'ipt>' );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( '<script src="https://storeceramics.com/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill-url.min.js?ver=3.6.4"></scr' + 'ipt>' );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( '<script src="https://storeceramics.com/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill-formdata.min.js?ver=3.0.12"></scr' + 'ipt>' );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( '<script src="https://storeceramics.com/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill-element-closest.min.js?ver=2.0.2"></scr' + 'ipt>' ); </script> <script type='text/javascript' src='https://storeceramics.com/wp-includes/js/dist/i18n.min.js?ver=bb7c3c45d012206bfcd73d6a31f84d9e' id='wp-i18n-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://storeceramics.com/wp-includes/js/dist/vendor/lodash.min.js?ver=4.17.15' id='lodash-js'></script> <script type='text/javascript' id='lodash-js-after'> window.lodash = _.noConflict(); </script> <script type='text/javascript' src='https://storeceramics.com/wp-includes/js/dist/url.min.js?ver=9dd4e33d1648e90d1390113c29d21f27' id='wp-url-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://storeceramics.com/wp-includes/js/dist/hooks.min.js?ver=b4778690e29d8a2b7518413652ba30c4' id='wp-hooks-js'></script> <script type='text/javascript' id='wp-api-fetch-js-translations'> ( function( domain, translations ) { var localeData = translations.locale_data[ domain ] || translations.locale_data.messages; localeData[""].domain = domain; wp.i18n.setLocaleData( localeData, domain ); } )( "default", {"translation-revision-date":"2021-01-06 14:54:27+0000","generator":"GlotPress\/3.0.0-alpha.2","domain":"messages","locale_data":{"messages":{"":{"domain":"messages","plural-forms":"nplurals=1; plural=0;","lang":"vi_VN"},"You are probably offline.":["C\u00f3 th\u1ec3 b\u1ea1n \u0111ang ngo\u1ea1i tuy\u1ebfn."],"Media upload failed. If this is a photo or a large image, please scale it down and try again.":["T\u1ea3i l\u00ean media kh\u00f4ng th\u00e0nh c\u00f4ng. N\u1ebfu \u0111\u00e2y l\u00e0 h\u00ecnh \u1ea3nh c\u00f3 k\u00edch th\u01b0\u1edbc l\u1edbn, vui l\u00f2ng thu nh\u1ecf n\u00f3 xu\u1ed1ng v\u00e0 th\u1eed l\u1ea1i."],"An unknown error occurred.":["C\u00f3 l\u1ed7i n\u00e0o \u0111\u00f3 \u0111\u00e3 x\u1ea3y ra."],"The response is not a valid JSON response.":["Ph\u1ea3n h\u1ed3i kh\u00f4ng ph\u1ea3i l\u00e0 m\u1ed9t JSON h\u1ee3p l\u1ec7."]}},"comment":{"reference":"wp-includes\/js\/dist\/api-fetch.js"}} ); </script> <script type='text/javascript' src='https://storeceramics.com/wp-includes/js/dist/api-fetch.min.js?ver=8773a93ea0d1278a2eaa147fdb6eb96d' id='wp-api-fetch-js'></script> <script type='text/javascript' id='wp-api-fetch-js-after'> wp.apiFetch.use( wp.apiFetch.createRootURLMiddleware( "https://storeceramics.com/wp-json/" ) ); wp.apiFetch.nonceMiddleware = wp.apiFetch.createNonceMiddleware( "0bf3c76c77" ); wp.apiFetch.use( wp.apiFetch.nonceMiddleware ); wp.apiFetch.use( wp.apiFetch.mediaUploadMiddleware ); wp.apiFetch.nonceEndpoint = "https://storeceramics.com/wp-admin/admin-ajax.php?action=rest-nonce"; </script> <script type='text/javascript' id='contact-form-7-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var wpcf7 = {"cached":"1"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://storeceramics.com/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/index.js?ver=5.4' id='contact-form-7-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://storeceramics.com/wp-includes/js/hoverIntent.min.js?ver=1.8.1' id='hoverIntent-js'></script> <script type='text/javascript' id='flatsome-js-js-extra'> /* <![CDATA[ */ var flatsomeVars = {"ajaxurl":"https:\/\/storeceramics.com\/wp-admin\/admin-ajax.php","rtl":"","sticky_height":"50","lightbox":{"close_markup":"<button title=\"%title%\" type=\"button\" class=\"mfp-close\"><svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"28\" height=\"28\" viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke=\"currentColor\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\" class=\"feather feather-x\"><line x1=\"18\" y1=\"6\" x2=\"6\" y2=\"18\"><\/line><line x1=\"6\" y1=\"6\" x2=\"18\" y2=\"18\"><\/line><\/svg><\/button>","close_btn_inside":false},"user":{"can_edit_pages":false},"i18n":{"mainMenu":"Main Menu"},"options":{"cookie_notice_version":"1"}}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://storeceramics.com/wp-content/themes/flatsome/assets/js/flatsome.js?ver=3.12.2' id='flatsome-js-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://storeceramics.com/wp-content/themes/flatsome/inc/extensions/flatsome-lazy-load/flatsome-lazy-load.js?ver=3.12.2' id='flatsome-lazy-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://storeceramics.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=5.5.3' id='comment-reply-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://storeceramics.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.5.3' id='wp-embed-js'></script> </body> </html> <!-- Page generated by LiteSpeed Cache 3.6.2 on 2021-02-26 11:57:44 -->