HDBank chia cổ tức năm 2019 đợt 2, tăng vốn lên hơn 16.088 tỷ đồng

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Tp.HCM (HDBank – mã chứng khoán HDB) vừa công bố quyết định tiếp tục tăng vốn điều lệ thông qua chia cổ tức đợt 2 năm 2019.

Cụ thể, thông tin được Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HOSE) cho biết, HDBank đang triển khai tăng vốn điều lệ lên 16.088 tỷ đồng thông qua việc chia cổ tức đợt 2 năm 2019. Tỷ lệ phát hành là 26,92% tính số lượng cổ phiếu lưu hành theo vốn mới, tương đương với tỷ lệ 35% tính trên số lượng cổ phần lưu hành tại thời điểm Đại hội cổ đông thông qua nghị quyết về tăng vốn điều lệ năm 2020.

Trước đó, HDBank vừa hoàn thành chia cổ tức và cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2020 từ mức 9.810 tỷ đồng lên hơn 12.707 tỷ đồng. Mức vốn mới được ghi nhận tại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu Tư Tp.HCM cấp ngày 2/11/2020.

Việc tăng vốn điều lệ đợt 1 năm 2020 được HDBank thực hiện thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 1 năm 2019 và phát hành cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ 30% từ nguồn vốn chủ sở hữu. Số lượng cổ phiếu đã phát hành đợt 1 là 289,8 triệu cổ phiếu, trong tổng số 627,8 triệu cổ phiếu Đại hội cổ đông quyết định phát hành để tăng vốn trong năm 2020.

Như vậy, sau hai đợt chia cổ tức và cổ phiếu thưởng, cổ đông HDBank được nhận lợi tức với tổng tỷ lệ 65% trong năm 2020.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, lợi nhuận tại ngân hàng mẹ HDBank đạt 3.615 tỷ, tăng 31,9%, trong đó thu nhập lãi thuần và lãi từ dịch vụ tăng lần lượt 31,1% và 71,9%. Lợi nhuận hợp nhất đạt 4.381 tỷ, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm 2019 và hoàn thành 103% kế hoạch 9 tháng.

Đáng chú ý, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) đạt lần lượt 21,1% và 1,9%.

Ngoài ra, các chỉ tiêu sức khỏe tài chính duy trì khá tốt. Hệ số CAR (theo Basel 2) đạt 10,9%; tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn chỉ 23,7%. Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Moody’s mới đây dành cho HDBank mức xếp hạng tín nhiệm B1 trong bối cảnh hệ số tín nhiệm quốc gia bị đưa vào diện theo dõi hạ bậc xếp hạng.

Tại 30/9/2020, tổng tài sản hợp nhất đạt hơn 273 nghìn tỷ đồng, tăng 19,1% so với đầu năm và tăng 25,8% so với cùng kỳ năm 2019. Dư nợ tín dụng đạt 175 nghìn tỷ đồng, tăng 14,1% so với đầu năm tăng 19,2% so với cùng kỳ, cao gấp hơn hai lần mức bình quân toàn ngành.

Trên thị trường chứng khoán, HDBank có lịch sử chia cổ tức cao và đều đặn. Chốt ngày 3/11, thị giá dừng ở mức 24.350 đồng/cổ phiếu, vốn hóa khoảng 30.570 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *