Lập điều chỉnh tổng thể Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030

(Xây dựng) – Ông Dương Tấn Hiển – Phó Chủ tịch UBND thành phố vừa ký Công văn số 3883/UBND-XDĐT về việc triển khai lập điều chỉnh tổng thể Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

lap dieu chinh tong the do an dieu chinh quy hoach chung thanh pho can tho den nam 2030
Đô thị thành phố Cần Thơ.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ giao Giám đốc Sở Xây dựng tổ chức triển khai lập điều chỉnh tổng thể Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo chỉ đạo tại Công văn số 1713/TTg-CN ngày 07/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ, tham mưu UBND thành phố trình Bộ Xây dựng thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đúng quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 07/12/2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký Công văn 1713/TTg-CN gửi Bộ Xây dựng, UBND thành phố Cần Thơ về chủ trương điều chỉnh tổng thể Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

lap dieu chinh tong the do an dieu chinh quy hoach chung thanh pho can tho den nam 2030
Bản đồ thành phố Cần Thơ.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố Cần Thơ tổ chức lập Nhiệm vụ quy hoạch và Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đúng quy định pháp luật. Bộ Xây dựng hướng dẫn UBND thành phố Cần Thơ lập Nhiệm vụ quy hoạch và Đồ án quy hoạch nêu trên, thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định pháp luật.

Huỳnh Biển

Theo

Link gốc:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *