Techcombank báo lãi hơn 10.700 tỷ dù tăng trích lập dự phòng cao gần 4 lần

Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank – TCB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020 với lợi nhuận tăng trưởng tốt so với năm ngoái.

Cụ thể, trong quý, thu nhập lãi thuần của TCB đạt 5.147 tỷ đồng, tăng 38% so với quý 3/2019. Cùng với đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng tăng tới 80%, đạt 1.145 tỷ đồng.

Ngoài ra, lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh và lãi từ hoạt động khác cũng lần lượt tăng 14,5% và 97%. Trong các hoạt động ngoài lãi, duy chỉ có mua bán chứng khoán đầu tư là có lãi thuần sụt giảm so với kỳ năm ngoái, đạt 203,8 tỷ đồng, giảm 54%.

Nhờ vậy, lợi nhuận thuần của ngân hàng trong quý 3 vừa qua tăng mạnh. Dù chi phí dự phòng rủi ro tín dụng được đẩy cao lên 1.033 tỷ đồng, tương đương tăng 183% so với quý 3/2019 nhưng lợi nhuận trước thuế thu về vẫn đạt 3.973 tỷ đồng, tăng trưởng 24%.

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế ngân hàng đạt 10.711 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái dù cho chi phí dự phòng rủi ro tín dụng chiếm 2.244 tỷ đồng, gấp 3,7 lần cùng kỳ.

Năm 2020, TCB đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 13.000 tỷ, tăng 1% so với năm 2019. Như vậy ngân hàng đã đạt được 82% kế hoạch lợi nhuận cả năm đề ra.

Tổng tài sản tính đến cuối quý 3 của TCB ở mức 401.461 tỷ đồng, tăng hơn 4,6% so với hồi đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng chiếm 230.715 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,03%. Tiền gửi và cấp tín dụng cho các tổ chức tín dụng khác giảm tới 45% trong 9 tháng, cuối kỳ còn 26.597 tỷ đồng.

Trong kỳ, nợ xấu của TCB giảm mạnh 55% so với hồi đầu năm. Tổng nợ xấu cuối tháng 9 chỉ còn 1.384 tỷ đồng, chủ yếu nhờ vào nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) giảm tới 83%. Nhờ đó, tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay đã giảm từ 1,33% hồi đầu năm xuống chỉ còn 0,59% cuối quý 3 này.

Về huy động vốn, tiền gửi của khách hàng tăng trưởng 9%, đạt 252.572 tỷ đồng.

So với cùng kỳ năm ngoái, tổng số cán bộ nhân viên tăng lên. Tuy nhiên cùng với đó, thu nhập của cán bộ nhân viên cũng được cải thiện đáng kể. Thu nhập bình quân tháng/người trong kỳ 9 tháng đầu năm nay là 37 triệu đồng, tăng so với mức 33 triệu đồng cùng kỳ năm ngoái.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *