Thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp

(Xây dựng) – Sau khi nhận được câu hỏi của ông Nguyễn Vĩnh Dương (Quảng Nam) về việc dự án khu công nghiệp Y của công ty X đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, phê duyệt quy hoạch và đang triển khai, nay phải điều chỉnh ranh giới theo chủ trương của tỉnh thì có phải lập hồ sơ điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định của Luật Đầu tư 2013 không, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau.

tham quyen dieu chinh quy hoach khu cong nghiep
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Do nội dung câu hỏi của ông Nguyễn Vĩnh Dương không gửi kèm hồ sơ cụ thể nên liên quan tới việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp trong khu kinh tế cần tuân thủ theo các quy định chung như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 5, Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế: “Quy hoạch khu công nghiệp nằm trong khu kinh tế được tổng hợp vào quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng. Trường hợp khu công nghiệp đã nằm trong quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì không phải thực hiện thủ tục bổ sung khu công nghiệp vào quy hoạch phát triển khu công nghiệp”.

Theo quy định tại Điểm g, Khoản 1, Điều 31 Luật Đầu tư, dự án phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

Việc điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 40, Luật Đầu tư, Khoản 5, Điều 62, Điều 35 và Điều 36, Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Tuệ Minh

Theo

Link gốc:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *