Thành phố Hồ Chí Minh quy hoạch thành phố Thủ Đức với định hướng phát triển riêng

(Xây dựng) – UBND thành phố vừa giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc đẩy nhanh tiến độ lập Nhiệm vụ và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

thanh pho ho chi minh quy hoach thanh pho thu duc voi dinh huong phat trien rieng
Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn khu đô thị phía Đông sẽ là hạt nhân của thành phố trong tương lai.

Trong quá trình lập quy hoạch, thành phố yêu cầu Sở này cần nghiên cứu nội dung quy hoạch Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông thành phố (thành phố Thủ Đức tương lai) gắn với quy hoạch chung xây dựng của thành phố cũng như quy hoạch vùng, tránh trùng lặp định hướng phát triển giữa các vùng, các khu vực và tránh tạo ra cạnh tranh nội vùng, dễ làm phân tán nguồn lực.

Việc quy hoạch thành phố Thủ Đức tương lai cần thiết kế không gian rộng rãi, xanh – sạch – đẹp, hiện đại, có khả năng tương tác cao, đáng sống, đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và chú ý tới yếu tố dịch tễ, không để phát sinh lây lan dịch bệnh nhằm bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững trong bối cảnh hiện nay.

Bên cạnh đó, cần làm rõ các điểm nhấn, điểm khác biệt của thành phố Thủ Đức tương lai, so sánh không chỉ với các thành phố trong nước, mà còn đối với các trung tâm tài chính, công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo trong khu vực Châu Á và một số thành phố phát triển trên thế giới.

Ngoài ra, thành phố cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư dựa vào định hướng quy hoạch Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông thành phố để xác định tiêu chí nhà đầu tư; tham mưu UBND thành phố xây dựng chương trình, tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề để tìm hiểu các nhu cầu đầu tư cũng như giới thiệu, cung cấp thông tin để thu hút, kêu gọi và lựa chọn các nhà đầu tư nước ngoài, các tập đoàn công nghệ, tài chính, bất động sản hàng đầu thế giới;

Làm rõ hình thức huy động vốn, nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng cho thành phố Thủ Đức, nguồn lực theo hình thức xã hội hóa, trong đó cần lưu ý đến việc áp dụng hình thức đầu tư phù hợp, trong bối cảnh Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) hiện đã dừng hình thức đầu tư xây dựng – chuyển giao (BT);

Tổng hợp số lượng nhà đầu tư, tổng số vốn đầu tư của các tập đoàn, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đang hoạt động trên địa bàn các quận 2, 9, Thủ Đức, số lượng đã đăng ký đầu tư nhưng tạm ngưng, tạm nghỉ và sẽ hoạt động trong thời gian tới.

Sở Xây dựng được giao tham mưu việc lập Chương trình phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh và Chương trình phát triển từng đô thị song song với công tác lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuối cùng. thành phố cũng giao Sở Nội vụ tiếp thu các ý kiến của Trung ương để hoàn thiện Đề án thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *