Tư nhân không được lập quy hoạch khu đô thị sáng tạo phía Đông TP.HCM ​

Trong đó, mục tiêu là triển khai đồng bộ từ quy hoạch đến chính sách phát triển và thu hút đầu tư, trách tình trạng lập quy hoạch điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 chỉ để phục vụ cho một vài dự án nhà ở.

TP.HCM sẽ lập quy hoạch tổng thể cũng như điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 theo đúng quy định. Tuyệt đối không giao cho doanh nghiệp hay tư nhân lập điều chỉnh quy hoạch để tránh ảnh hưởng đến mục tiêu chung của khu đô thị.

UBND TP.HCM giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch – Kiến trúc và UBND các quận 2, quận 9, Thủ Đức và đơn vị liên quan rà soát danh mục dự án kêu gọi đầu tư của Thành phố trên địa bàn trong thời gian qua.

Theo ĐTCK

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *